Gizlilik Bildirimi

Bu gizlilik bildirimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Aşağıda öncelikle kişisel verilerin ne olduğu tanımlanacak sonrasında ise avukatlık ofisinin kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı, nasıl paylaştığı ve başka şekilde nasıl işlendiği açıklanacaktır.

Kişisel Veriler

Kimlik ve iletişim verileri: İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yalnızca tarafınızca sağlanması kaydıyla, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler.

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

Kişisel Verilerin Kullanılması

Kişisel verileriniz,

  • Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
  • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek,
  • Size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirmek,
  • Sitemizi daha kullanışlı hale getirmek

amaçlarıyla kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Internet sitemizi ziyaretiniz ettiğinizde Google Analytics ve benzeri analitik veriler toplanılmaktadır. Bunlar çerezler aracılığıyla elde edilir ve çerezleri siz yönetebilirsiniz. Alt yapımızın izin verdiği ölçüde, çerezlere ilişkin ayarlarınızı kolay yönetebileceğiniz imkanlar sunmaya çalışıyoruz.

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

(a)herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b)kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

(c)kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(ç)kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

(d)kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(e)işleme sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(f)düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(g)kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve

(ğ)kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

İşbu Gizlilik Bildirimi, hükümleri herhangi bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya yenilenebilir. Değişiklik yapılan Gizlilik Bildirimi hükümleri internet sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.