Trafik kurallarını ihlal ettiği için trafik ya da park cezası ödemeyen kimse neredeyse yoktur. Ancak kimi zaman beklenmedik bir anda gelen tebligat ile trafik kurallarını ihlal ettiğiniz nedeniyle hakkında ceza kesildiğini öğrenebilirsiniz. Biraz düşünseniz de bu cezaya neden olan ihlali hatırlayamazsınız. Çünkü öyle bir eylem yoktur, hataen ceza kesilmiştir. Başka bir zaman ise olayı hatırlarsınız ancak yaptığınız eylemin trafik kurallarını ihlal ettiğini düşünmüyorsunuzdur.

Eğer hakkınızda kesilen trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, cezaya karşı itiraz etmeniz mümkün.

Peki trafik cezalarına kaç gün içerisinde ve hangi mahkemede itiraz edilmelidir?


I. TRAFİK CEZASININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?

Trafik cezaları, birer idari para cezasıdır. Trafiğe çıkan herkesin uyması gereken çeşitli kurallar vardır. İşte bu kuralları ihlal eden kimseler hakkında idari para cezası kesilir. İlgilisine, idari para cezası kesme işlemine ilişkin karar tutanağı tebliğ edilir.

Trafik cezaları, “Karayolları Trafik Kanunu” ve ilgili mevzuattaki kuralları ihlal nedeniyle kesilmektedir. İdari para cezaları, maktu veya nispi olabilir. Trafik cezalarını tutarları Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilmiştir. İlgisine tebliğ edilen idari para cezası karar tutanağında, cezanın tutarı, nedeni ve hangi sürede ödenmesi gerektiği belirtilir.


II. TRAFİK CEZASINA KARŞI İTİRAZ BAŞVURUSU KAÇ GÜN İÇERİSİNDE VE NEREYE YAPILMALIDIR?

Hakkınızda kesilen trafik cezası, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 10 gün içerisinde tebliğ edilecektir. Cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz edilebilir.

Tebliğ edilen idari para cezasına ilişkin idari karar tutanağı, Kabahatler Kanunu uyarınca bazı unsurları taşımak zorundadır. Tutanakta,

hakkında trafik cezası kesilen kişinin kimlik ve adresi,

hakkında trafik cezası kesileni gerektiren kabahat fiili,

cezayı gerektiren fiilin işlendiği yer ve zaman,

bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,

açık bir şekilde yazılmalıdır.

Cezaya karşı yapılacak itiraz yürütmeyi durdurmaz. Bu nedenle ilgili cezada belirtilen tutarın ödenmesi gerekmektedir. 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli ödemek mümkün.

İtiraz sonucunda, sulh ceza hakimliği idari para cezasının kaldırılması yönünde karar verir ise paranın iadesi için ilgili vergi dairesine başvurmak gerekecektir.

İtiraz başvurusuna, trafik idari para cezası karar tutanağının fotokopisi, trafik idari para cezası karar tutanağı tebligatının fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik ve ehliyet fotokopisi eklenmelidir.


III. SONUÇ

Sonuç olarak eğer hakkınızda kesilen trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız 15 gün içerisinde itiraz sulh ceza hakimliği nezdinde edebilirsiniz.