KANUN, 09.06.2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Kesinleşmiş borçlar ile henüz kesinleşmemiş borçların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi düzenlemeleri içerir 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’da

-kesinleşmiş alacaklar,

-kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

-inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

-matrah ve vergi artırımı,

-işletme kayıtlarının düzeltilmesi,

-kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

hakkında düzenlemeler bulunuyor.

KANUN 30 NİSAN ÖNCESİNİ KAPSIYOR.

Kanun, 30.04.2021 öncesi döneme ait vergi ve cezaları kapsıyor. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçlar için vergi aslının %50’sinin da tahsilinden vazgeçilecek.

Gelir ve kurumlar vergisi için matrah artırımı yapmak isteyen mükellefler, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde esas alınan matrahlarını, 2016 takvim yılı için %35, 2017 takvim yılı için %30, 2018 takvim yılı için %25, 2019 takvim yılı için %20, 2020 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırabilecek.

Katma değer vergisi için ise bu oranlar, 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2,5, 2019 yılı için %2 ve 2020 yılı için %2 şeklinde belirlenmiş.

SON BAŞVURU TARİHİ: 31.08.2021

Kanun kapsamından yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31.08.2021 olarak belirlenmiş. İlk taksit ödemesinin ise Eylül ayında yapılması gerekiyor.