In: Herkes İçin Hukuk

18
Nis

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNE KARŞI NE YAPMALI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) mevzuatı her zaman çok karışık olmuştur. Yalnızca getirdiği yükümlülükler ile değil uyuşmazlıklarda…

18
Nis

İPOTEK SORUNU İÇİN NE YAPILABİLİR?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi) yoluyla gayrimenkul…

17
Nis

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ SÜRECİ

Trafik kurallarını ihlal ettiği için trafik ya da park cezası ödemeyen kimse neredeyse yoktur. Ancak kimi…

15
Nis

SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL CEZASINA İTİRAZ SÜRECİ

Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı tüm dünyada yaygın bir şekilde insan sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle…

15
Nis

MASKE TAKMAMA CEZASINA İTİRAZ SÜRECİ

Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı tüm dünyada yaygın bir şekilde insan sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle…

10
Mar

Podcast Alert! (Kişisel Veriler)

Somutolay podcastin 4. bölümü yayında. Spotify, google podcast, apple podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. 4. Bölüm: Kişiler Veriler,…

18
Şub

Vergi Borcuna Karşı Kimler Dava Açabilir?

Vergi hukukuna dair usul işlemlerinin esas dayanağı Vergi Usul Kanunu’dur (VUK). Beyanname süreleri, vergi incelemesi, cezalar, hata düzeltme talepleri ve diğer tüm vergilendirme işlemlerine için bu Kanun dikkate alınır.
Peki vergi borcuna karşı kimler dava açabilir? Vergi dava ehliyeti nedir?

18
Şub

Vergi Dairesi Tarafından Ödeme Emri Tebliğ Edildiğinde Ne Yapılması Gerekir?

Vergi idaresi tarafından mükellefe tebliğ edilen bir kamu borcu ile ilgili yapılabilecek işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. ödeme emri ne anlama gelir, ödeme emrine karşı nasıl dava açılmalıdır?