Tag: 5510 sayılı Kanun

28
Şub

Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Takip ve Tahsili Aşamasında Uygulanması Gereken Usul Hakkında

Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olarak alacaklı…