Tag: GDPR

10
Mar

Avrupa Veri Koruma Tüzüğü

Avrupa Veri Koruma Tüzüğü, (“GDPR”) 14.04.2016 tarihinde düzenlenmiş olup 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzük, 95/46/EC sayılı…