Tag: ödeme emri

11
Mar

VERGİ İNCELEMESİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Ülkemizde her sene yaklaşık 50.000 mükellef hakkında vergi incelemesi gerçekleştiriliyor. Bu sayı toplam mükellef sayısının yaklaşık…

18
Şub

Vergi Dairesi Tarafından Ödeme Emri Tebliğ Edildiğinde Ne Yapılması Gerekir?

Vergi idaresi tarafından mükellefe tebliğ edilen bir kamu borcu ile ilgili yapılabilecek işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. ödeme emri ne anlama gelir, ödeme emrine karşı nasıl dava açılmalıdır?