Tag: tebligat

18
Şub

Vergi Dairesi Tarafından Ödeme Emri Tebliğ Edildiğinde Ne Yapılması Gerekir?

Vergi idaresi tarafından mükellefe tebliğ edilen bir kamu borcu ile ilgili yapılabilecek işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. ödeme emri ne anlama gelir, ödeme emrine karşı nasıl dava açılmalıdır?