Tag: vergi davası

11
Mar

VERGİ İNCELEMESİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Ülkemizde her sene yaklaşık 50.000 mükellef hakkında vergi incelemesi gerçekleştiriliyor. Bu sayı toplam mükellef sayısının yaklaşık…

19
Şub

KAMU İCRA HUKUKUNDA HACZE KARŞI DAVA NE ZAMAN AÇILIR?

Herhangi bir kamu borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandığında da yine 6183 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacaktır. Bu durumda, kamu borcunda haciz aşamasına nasıl geçilir ve haciz aşamasında ne zaman dava açılabilir?

18
Şub

Vergi Borcuna Karşı Kimler Dava Açabilir?

Vergi hukukuna dair usul işlemlerinin esas dayanağı Vergi Usul Kanunu’dur (VUK). Beyanname süreleri, vergi incelemesi, cezalar, hata düzeltme talepleri ve diğer tüm vergilendirme işlemlerine için bu Kanun dikkate alınır.
Peki vergi borcuna karşı kimler dava açabilir? Vergi dava ehliyeti nedir?