Tag: Vergi hukuku

11
Mar

VERGİ İNCELEMESİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Ülkemizde her sene yaklaşık 50.000 mükellef hakkında vergi incelemesi gerçekleştiriliyor. Bu sayı toplam mükellef sayısının yaklaşık…

11
Mar

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ

Haksız vergi avantajı, zararlı vergi rekabeti ve vergi cennetleri ile mücadele Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün…

19
Şub

KAMU İCRA HUKUKUNDA HACZE KARŞI DAVA NE ZAMAN AÇILIR?

Herhangi bir kamu borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandığında da yine 6183 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacaktır. Bu durumda, kamu borcunda haciz aşamasına nasıl geçilir ve haciz aşamasında ne zaman dava açılabilir?

18
Şub

Vergi Dairesi Tarafından Ödeme Emri Tebliğ Edildiğinde Ne Yapılması Gerekir?

Vergi idaresi tarafından mükellefe tebliğ edilen bir kamu borcu ile ilgili yapılabilecek işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. ödeme emri ne anlama gelir, ödeme emrine karşı nasıl dava açılmalıdır?

11
Şub

İnternet Üzerinden Gelir Elde Eden Kişilere Yönelik Vergi İncelemeleri

Platform ekonomisi, çalışma koşullarını birçok kişi için değiştirdi. Günümüzde, dijital hizmetler aracılığıyla gelir modelleri oluşturmak son…

19
Ara

Akıllı Sözleşmeler ve Akıllı Vergileri

Ne kişisel veriler ne de yapay zeka uygulamaları bugün ortaya çıktı. Cahit Arf, “Makine Düşünebilir mi…